Articole Opinii

Decalogul ieșirii din criza democrației liberale

Zece propuneri pentru traversarea crizei democrației liberale ale lui Valentin Naumescu, președintele ICDE.

1. Asanarea mediului informațional, curățarea canalelor de informare publică (inclusiv rețelele sociale), scoaterea de pe piață a surselor care dezinformează și manipulează, a celor extremiste, anti-sistem și adepte ale teoriilor conspiraționiste, care propagă fake news sau promovează combaterea expertizei științifice de către novici și discursul urii. Se știe că „pescuitorii în ape tulburi” își au originea sau sunt finanțați de regimuri iliberale autocrate din Răsărit, rivale ale Occidentului. Libertatea de exprimare publică nu poate să aparțină și dușmanilor democrației liberale, așa cum libertatea de mișcare nu poate să aparțină infractorilor dovediți. Aceștia pot și trebuie să fie restricționați de organisme profesionale independente și credibile din domeniul mass-media. Este necesară și interzicerea postărilor anonime, neidentificabile, din mediul online. Cine are ceva de exprimat în spațiul public trebuie să își asume mesajul cu nume și prenume, identificabile și verificabile.


2. Redefinirea responsabilă și rațională a democrației liberale, în sensul revizitării drepturilor și limitării posibilităților de exprimare publică a dușmanilor democrației liberale. Ca orice alt regim, democrația liberală are și ea dreptul la autoapărare. Libertatea este acceptabilă până la limita dincolo de care afectează libertatea celorlalți (după modelul de succes al interzicerii fumatului în spații publice).
3. Promovarea culturii democratice responsabile și a valorilor democrației liberale, cu accent pe valorile fundamentale ale UE (libertate, democraţie, stat de drept, egalitate, demnitate umană şi drepturile omului), încă din primii ani de școală, printr-o educație modernă și de calitate, bazată pe civilitate, care să formeze cetățeni competenți în zona de activitate specifică, dar totodată corect informați, cu un nivel de cultură decent și responsabili la nivel societal.


4. Combaterea extremismului ideologic de dreapta sau de stânga și limitarea posibilităților acestuia de prozelitism, în special în rândul generației tinere sau a segmentelor populaționale cu niveluri educaționale inferioare. Adoptarea unei legislații care să interzică glorificarea modelelor autoritare și iliberale, a discursurilor care îndeamnă la ură, violență, dogme ideologice de dreapta sau de stânga, nerespectarea valorilor democrației liberale și statului de drept, la fel cum sunt interzise fascismul și comunismul.


5. Promovarea meritocrației, bazată pe competiția liberă și corectă, nedistorsionată de criterii ideologice, de privilegii, de încălcarea legii sau de discriminări negative ori pozitive. De la ştiinţă şi tehnologie până la administraţie şi politică, este necesară o selecţie şi promovare corectă a noilor elite, capabile să înţeleagă noile provocări ale secolului XXI şi să propună o viziune coerentă a unei societăţi raţionale, libere şi responsabile, bazate pe cunoaştere.


6. Renunțarea la paradigma populismului, respectiv revenirea la elitism și individualismul liberal în sensul bun al termenului, de recunoaștere și încurajare a formării unor elite performante și integre în societate și politică. Nu există popor ca unitate de referință și ca „interese ale poporului”, există numai indivizi autonomi, cu meritele, performanțele, opțiunile, interesele și capacitățile fiecăruia de acțiune, în spațiul permis al legislației. Populismul a făcut mult rău pentru calitatea democrației, ducând la scăderea continuă a standardelor discursului și prestației politicienilor din democrațiile occidentale, în ultimele trei decenii, precum și la diluarea mesajului politic în favoarea unei ipocrite asocieri cu „interesele poporului”. Poporul este suma unor indivizi foarte diferiți, care trăiesc sub o legislație comună și care pot genera progres prin asocierea dar și competiția liberă și corectă dintre interesele lor, totodată însă și prin asigurarea unei dimensiuni a responsabilității societale (așa cum trebuie să se întâmple, de exemplu, în cazul pandemiei actuale).  


7. Renunțarea la abordările ideologice identitare și la politicile identitare, în sensul că nu facem politici publice pentru femei sau bărbați, pentru negri sau albi, pentru musulmani, evrei sau creștini, pentru minorități sau majorități etnice sau de orientare sexuală, toți indivizii fiind egali în fața legii, indiferent de sex, rasă, etnie sau religie. Egalitatea în drepturi a tuturor indivizilor va fi urmărită cu maximă atenție de guvern, societate, presă și „câinii de pază” ai democrației, dar nu va trece dincolo de limita egalității în drepturi și a meritocrației liberale, nefiind acceptată discriminarea pozitivă în politică, economie și societate pe motive de „discriminare istorică.”


8. Asigurarea libertății religioase, cu separarea completă și clară a statului de biserică, prin neobstrucționarea organizării și activității religioase conforme cu legislația statului de drept și a democrației liberale precum și prin neintruziunea guvernamentală în activitatea bisericilor și comunităților religioase (inclusiv separarea financiară completă a finanțelor publice de biserică), dar totodată prin respectarea de către membrii tuturor cultelor religioase a legislației statului secular. Statul se va asigura că niciun cult nu va promova forme radicale, fundamentaliste ale credinței religioase, care încalcă legislația regimurilor democrației liberale, și nu va impune credința celor care nu o doresc. Biserica nu va beneficia de tratament special în fața legii.


9. Promovarea unei legislații de tip „Magnitsky Act”, de sancționare a regimurilor care încalcă drepturile omului, democrația și principiile statului de drept.  


10. Refacerea relațiilor transatlantice puternice și a parteneriatului strategic autentic UE-SUA, inclusiv întărirea coeziunii UE și consolidarea NATO, ca premise ale continuării supremației globale a Occidentului și a ordinii liberale globale.
*
Aceste principii, abordări și măsuri trebuie aplicate ACUM, până nu este prea târziu. În lipsa lor, vom asista fie la căderea democrației liberale și prăbușirea ordinii occidentale, fie la un război masiv al secolului XXI, pe același vechi aliniament ideologic al apărătorilor democrației liberale versus dușmanii libertății, deveniți între timp prea puternici pentru a mai putea fi opriți altfel decât prin război.