Anunțuri Comunicate

De Ziua Independenței Republicii Moldova, ICDE lansează platforma FERM – Forumul Experților România-Republica Moldova.

În actualul context de securitate regională trebuie luate în considerare vulnerabilitățile pe care le prezintă Republica Moldova. Un mare rol în acest sens îl are România, care trebuie să sprijine între parcursul european al Republicii Moldova ce a devenit de curând țară candidată la Uniunea Europeană. Dincolo de susținerea la nivel guvernamental dintre cele două țări, asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) este ferm convinsă că e necesară și o susținere din partea societății civile. 

Tocmai de aceea, chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 August, ICDE anunță inițierea unui proiect comun menit să consolideze cooperarea dintre mediile de experți ale celor două țări pe teme prioritare de interes comun: Forumul Experților România-Rep. Moldova (FERM).

FERM reprezintă o platformă civică de dialog și cooperare permanentă a experților din cele două țări, fie individuali, fie prin intermediul unor think-tank-uri. FERM are următoarele obiective: consolidarea coeziunii mediilor asociative dintre cele două țări; facilitarea schimbului permanent de expertiză în domenii de interes comun, la nivelul societății civile din România și Republica Moldova; facilitarea acordării/transmiterii de expertiză în domenii prioritare (economie/energie, politici europene și securitate, justiție, politici culturale și educaționale), din România spre Republica Moldova; multiplicarea, la nivelul societății civile și cu implicarea acesteia, a sprijinului acordat Republicii Moldova din perspectiva integrării europene a acesteia, în special punerea la dispoziție a unor bune practici și recomandări sectoriale.

FERM își asumă, astfel, un rol de facilitator, la nivelul societății civile din România și Republica Moldova, într-un moment esențial pentru viitorul relațiilor dintre țările noastre. Sub auspiciile Forumului, se vor întocmi periodic documente analitice sectoriale ce vor fi puse la dispoziția autoritățile de profil, se vor organiza reuniuni tematice comune, cu participarea experților din cele două țări, pentru elaborarea unor propuneri de politici publice și se va derula un permanent schimb de bune practici și evaluări reciproce la nivelul experților asociați.

Ca urmare, ICDE invită experții și ONG-urile din România și Republica Moldova, interesate de schimbul și transferul de competență mai ales în domeniile susmenționate, să se asocieze acestei inițiative menită să faciliteze și chiar să accelereze proiectul european al Republicii Moldova, de importanță strategică atât pentru autoritățile de la Chișinău, cât și pentru cele de la București. 

Detalii se pot obține de la managerul de proiect, dr. Dorin Popescu, vicepreședinte ICDE, fost diplomat al României la Moscova, Cernăuți și Sarajevo (e-mail-uri de contact: [email protected], [email protected]).

About the author

ICDE

Add Comment

Click here to post a comment