Apeluri ICDE Comunicate

Hotărârea Parlamentului de revocare a Avocatului Poporului nu poate fi infirmată de către CCR

Justice. Judge hammer on the table

Parlamentul a adoptat hotărârea de revocare a persoanei ce ocupa funcția de Avocat al Poporului. Liderul unui partid a anunțat deja că se va adresa CCR pentru a contesta această hotărâre. ICDE aduce la cunoștința publicului că demersul, dacă i se va da curs, este sortit din start eșecului.

Astfel, Parlamentul din vara anului 2012 a revocat persoana care ocupa funcția de Avocat al Poporului, pe considerente politice. Opoziția de atunci a invocat neconstituționalitatea hotărârii adoptate de Parlament. Cu această ocazie, prin decizia nr. 732/2012, CCR a stabilit:

Avocatul Poporului răspunde numai în faţa Parlamentului, activitatea sa fiind supusă controlului parlamentar. Ca urmare, Parlamentul este singura autoritate în măsură să aprecieze dacă activitatea desfăşurată de Avocatul Poporului, în calitatea sa de conducător al instituţiei, s-a realizat în limitele stabilite de Constituţie şi lege sau, dimpotrivă, cu încălcarea acestora, şi în consecinţă, printr-o evaluare obiectivă în cadrul căilor şi procedurilor exclusiv parlamentare, să dispună măsurile legale. A decide altfel ar însemna să se recunoască Curţii Constituţionale posibilitatea de a se substitui Parlamentului, de a invalida evaluările făcute de acesta şi de a le înlocui cu evaluările proprii ale Curţii, ceea ce ar exceda, în mod evident, atribuţiilor instanţei de contencios constituţional.”

În consecință, în privința numirii și revocării din funcție a Avocatului Poporului doar Parlamentul poate decide, fără nicio implicare a organelor de justiție ordinară sau a instanței de contencios constitutional.

judecător Cristi Danileț, vicepreședinte ICDE